سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

بی حوصله .. - Note Heart
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه


Note Heart


هیچوقت برایم مهم نبود که بقیه درباره ام چه فکر می کنند،


راستش بیشتر اوقات حق با من است، فقط حوصله اثباتش را ندارم ..


ثبت شده در شنبه 95/2/11 ساعت 2:10 عصر توسط Mahdi نظرات شما () |


Design By : Mahdi _ 2015